O Firmie

    Firma Instytut HR powstała w 2005 roku. Założycielem i opiekunem merytorycznym większości projektów jest Ewa Gordziej – Niewczyk. Psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR. Początkowo firma nosiła nazwę Ewa Gordziej – Niewczyk doradztwo.

    Naszą misją jest dostarczanie Klientom kompleksowych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

    W ciągu kilku lat istnienia przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Firma była partnerem i podwykonawcą w licznych projektach szkoleniowych i doradczych. Prowadziliśmy szkolenia między innymi w projektach EFS:

PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

 „Inwestycja w kadry" i „Inwestycja w kadry 2” (projekty realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania, Nottingham Trent University i Chartered Institute of Personel and Development),

„Gotowi do pracy”,

„Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet” (projekt realizowany we współpracy ze Szkołą Główną Handlową),

„Program szkoleń promujących clustering”,

„Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników”,

„Inspirujące przywództwo”,

    Zrealizowaliśmy także szereg szkoleń i projektów doradczych dla firm oraz urzędów. Informacje na temat części projektów prowadzonych samodzielnie lub w charakterze podwykonawcy, znajdują się w zakładce Lista referencyjna. Ponadto w zakładce Nasz zespół znajdują się informacje na temat doświadczenia współpracujących z firmą trenerów.

    Wartości, które przyświecają nam we współpracy z naszymi Klientami to profesjonalizm, elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby Organizacji oraz uczciwość i partnerstwo. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że z Klientami, którzy obdarzyli nas zaufaniem i skorzystali z naszych umiejętności i doświadczenia łączą nas wieloletnie partnerskie relacje.

Subskrybuje zawartość